Draaing aarde

Als de maan zou draaien, zou dan de baan ervan veranderen?

Bijna alle hemellichamen draaien om een eigen (eigenlijk een pleonasme!), maar onze maan niet. Is er afhankelijkheid tussen omloopdraaing en eigen draaing van hemellichamen?

Antwoorden: Draaing aarde

Avatar

De maan draait ook.

De rotatie van de Maan (om haar as) is synchroon met haar beweging rond de Aarde. Praktisch betekent dit dat de Maan steeds met dezelfde kant naar de Aarde gericht is. Daarom spreekt men van de voorkant, het vanaf de Aarde zichtbare deel van het maanoppervlak, en de achterkant, het onzichtbare deel van de Maan. Voordat een Russische ruimtesonde genaamd Loena 3 in 1959 een kijkje aan de achterkant had genomen, wist men dan ook niet hoe de achterkant van de Maan eruit zag.

De synchrone rotatie is ontstaan door getijdenkrachten. De zwaartekracht vervormt het gesteente van de Maan waardoor er wrijving ontstaat die de rotatie van de Maan afremt tot de synchrone rotatie ontstaat. Ook de Aarde ondervindt deze krachten en het is aangetoond dat de Aarde steeds langzamer gaat draaien. Elders in het heelal wordt synchrone rotatie ook aangetroffen, bijvoorbeeld (wederzijds) tussen Pluto en zijn maan Charon. Uiteindelijk zal dit er in theorie toe leiden dat ook de Aarde voortdurend met dezelfde zijde naar de Maan gekeerd zal zijn. Dit proces zal naar schatting echter ongeveer 50 miljard jaar duren, de Aarde is tegen die tijd al onleefbaar geworden en door de Zon verzwolgen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Maan
784576 | 26-05-2012 11:30Email adres (optioneel):

Uw adres zal UITSLUITEND worden gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuwe reacties op deze Kwero. U ontvangt GEEN reclame of nieuwsbrief.

Gerelateerd aan Draaing aarde