Evolutie theorie

Is de evolutie theorie bewezen?

Volgens creationisten is er degeneratie klopt dat?

http://www.degeneratie.nl/index.asp?PaginaID=1086

Antwoorden: Evolutie theorie

Avatar

Bewijs voor evolutie en de verwantschap tussen verschillende soorten kan vanuit de vergelijkende anatomie komen. Het bouwplan van bijvoorbeeld gewervelden is vergelijkbaar. Darwin noemde het voorbeeld van de menselijke hand, met exact dezelfde positionering van botten als o.a. in de graafklauw van de mol en de vleugel van de vleermuis. Anatomische overeenkomsten worden gezien als bewijs dat twee soorten een gezamenlijke voorouder hebben.

Embryologisch gezien (dus gekeken naar de ontwikkeling van het skelet in het embryonale stadium) ziet men zelfs dat dieren die bepaalde eigenschappen helemaal niet nodig hebben, deze toch in aanleg hebben in hun embryonale fase. Een walvis heeft bijvoorbeeld een zeer miniem ontwikkeld bekken. Het wordt niet gebruikt, maar toch is het aanwezig. Een menselijke foetus heeft in een bepaald embryonaal stadium kieuwbogen. Dergelijke structuren worden rudimentair genoemd.

http://nl.wikipedia.or...k_bewijs_voor_evolutie

http://skepp.be/artike...roplichter-degeneratie


784576 | 26-11-2011 13:14

Avatar

Evolutie is niet natuurwetenschappelijk te bewijzen!

Ondanks het toenemende aantal geleerden dat twijfelt aan de evolutietheorie hoort men wetenschappers over het algemeen zeggen dat evolutie bewezen is. Het is daarom goed om even stil te staan bij het kenmerk van natuurwetenschappelijke bewijsvoering. Natuurwetenschappelijk onderzoek is gebaseerd op de wetmatigheden in de stoffelijke natuur en de wetenschapper is daarbij gebonden aan strikte regels, zoals herhaalbaarheid en uitsluitende, betrouwbare uitspraken doen binnen randvoorwaarden.

Herhaalbaarheid
Elk experiment is, als men beschikt over het voorschrift en de geschikte middelen, in principe door iedereen te herhalen. Alle proeven van natuur- en scheikundigen uit de vorige eeuwen zijn ook nu uit te voeren en leveren hetzelfde resultaat of hetzelfde chemische product op. De experimenten van Newton die het bestaan van de zwaartekracht aantoonden, bijvoorbeeld, geven dezelfde resultaten als men ze opnieuw uitvoert, onafhankelijk van de persoon. Heel onze technische cultuur berust op toepassing van deze wetmatigheden uit de natuur. Populair gezegd: resultaten behaald in het verleden zijn een garantie voor de toekomst. Dat kan niet gezegd worden van andere wetenschappen, zoals geschiedenis, omdat daarin de mens zelf een factor is.

http://www.evolutie.biz/creationisme.html
30-11-2011 17:47

Avatar

In een heel enkel geval word een kind met een staart geboren. Dat noemen we een atavisme: een eigenschap van vroeger duikt op in mensen en dieren van nu.

Een atavisme kan betekenen:
•een organisme dat een (vermoedelijke) ommekeer maakt in zijn evolutie; óf

•de onverwachte verschijning van primitieve eigenschappen; óf

•een nieuwe verschijning van eigenschappen die wel aanwezig waren in een bepaalde tijd in het verleden, maar die in tussenliggende generaties afwezig waren.

In de loop van de evolutie zijn oorspronkelijke eigenschappen verloren gegaan, b.v. als die eigenschappen of lichaamsdelen niet meer noodzakelijk waren, dan wel weggeselecteerd zijn.

In de genen zijn de gegevens voor voormalige uiterlijke eigenschappen in het DNA bewaard gebleven, bij een "ongelukkige kruising" kunnen ze ineens weer opduiken. Atavismen komen overal in de levende natuur voor.

Atavisme verschilt van een rudiment op het vlak dat de eigenschap ook weg leek te zijn. Een rudiment is nog steeds aanwezig, maar inmiddels niet of nauwelijk functioneel, of heeft een compleet andere functie aangenomen.

Er zijn honderden uiteenlopende voorbeelden van atavismen bekend, zowel bij mensen als (andere) dieren.

Atavismen zijn een sterk bewijs voor evolutie. Simpelweg omdat we ons de vraag kunnen stellen waarom mensen de genen hebben (om bijvoorbeeld een staart aan te maken. )Als mensen 'gedesigned' waren door een hogere intelligentie zouden ze namelijk enkel over de genen beschikken die ze nodig hebben, het genetisch materiaal om een mens te maken.

Sommige fanatieke creationisten zullen dit weerleggen door te zeggen dat alle wezens gecreëerd zijn door dezelfde hogere intelligentie en dat deze dus aan alle zijn schepselen dezelfde genen heeft geschonken. ( bekend als "common design "ipv " commom descent" )Op het eerste zicht een plausibele uitleg - voor creationisten althans - maar als je wat dieper op de feiten inzoomt merk je dat dat niet zo is. Wezens kunnen enkel atavismen krijgen van andere dieren waaraan ze 'voorouderlijk' gelinkt zijn.

Zo zal je dus nooit zoogdieren met pluimen vinden of vogels met tepels, gewoon omdat ze niet voorouderlijk met elkaar verbonden zijn

http://evodisku.multip...mp;u=%2Fjournal%2Fitem
784576 | 11-05-2012 10:02

Avatar

Het is niet echt bezwezen, maar wel feiten die het erg aannemelijk maken.
19-07-2012 23:30

Avatar

Tuurlijk is de evolutie niet bewezen anders zou iedereen erin geloven
dat nix+nix=aarde er moet wel iets zitten dus iets of iemand heeft de aarde gemaakt
dit is veel logischer God + niets = aarde
01-11-2012 19:41Email adres (optioneel):

Uw adres zal UITSLUITEND worden gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuwe reacties op deze Kwero. U ontvangt GEEN reclame of nieuwsbrief.

Gerelateerd aan Evolutie theorie