Brandoorzaak

Hoe onderzoeken ze wat de oorzaak van de brand is?

Ik verbaas mij er altijd over dat ze ook als een huis compleet is afgebrand dat ze nog kunnen achterhalen wat de brandoorzaak was
Hoeveel vuurhaarden, of het is aangestoken ect
Hoe onderzoeken ze dit?
En wie onderzoeken dit?

Antwoorden: Brandoorzaak

Avatar

Brandtechnisch, technisch en materiaalkundig onderzoek
Het deskundigheidsgebied Brandtechnisch, technisch en materiaalkundig onderzoek is onderverdeeld in drie categorien:

onderzoek naar de oorzaak van branden en explosies, met uitzondering van explosieven en vuurwerk
technisch onderzoek aan installaties en apparatuur
materiaalkundig onderzoek

Alle drie kenmerken zich door een hoge mate van complexiteit en interpretatie. Ook zijn deze onderzoeken vaak uniek en worden om die reden in projectvorm uitgevoerd.

De drie onderzoeksgebieden zijn sterk aan elkaar gerelateerd. Over het algemeen is de aanpak van het onderzoek hetzelfde en bestaan in de praktijk veel raakvlakken tussen het brandtechnisch -, het technisch - en materiaalkundig onderzoek.

Brandtechnisch onderzoek
Bij het brandtechnisch onderzoek worden onderzoeken verricht naar de oorzaken van branden en explosies. Het onderzoek vindt meestal plaats aan installaties en materialen die door de technische recherche na een ongeval, brand of explosie zijn veiliggesteld. De apparatuur kan van zeer uiteenlopende aard zijn. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om:

gasapparatuur, zoals gasfornuizen, geisers, gasflessen, LPG apparatuur etc.
elektrische apparatuur, zoals elektrische kachels, elektrische dekens, fhns etc.
Het NFI onderzoekt of er condities aanwezig waren waardoor de apparatuur in brand kon raken. Voortdurend moet men bedacht zijn op manipulaties met apparaten zoals het onklaar maken van thermostaten, met als doel het veroorzaken van brand.

Soms worden vergaande reconstructies gehouden om het verloop van een verdachte brand na te bootsen. Hierbij kunnen tijdlijnen, verklaringen van getuigen en alibi's van verdachten worden getoetst.

Onderzoek op de 'plaats delict'
Ook worden onderzoeken op de 'plaats delict', dus de brand- of explosielocatie uitgevoerd. Het onderzoek vindt dan in samenwerking met de technische recherche plaats. Het omvat de volgende facetten:

Inwinnen van (tactische) informatie.
Inspecteren van de totale plaats delict en observatie van het brandpatroon c.q. schadebeeld.
Trachten, aan de hand van zogenaamde brandverloop-indicatoren, te achterhalen hoe de brand verliep en vast te stellen of er sprake is van n of wellicht meerdere brandhaarden.
Bepalen van het centrum van de brandhaard en veiligstellen van relevant materiaal.
Onderzoeken van het veiliggestelde materiaal om de brandoorzaak vast te stellen.
Brandhaarden
Met inachtneming van het totale schadebeeld op de plaats delict wordt getracht het brandpatroon te interpreteren. En er wordt gezocht naar locaties die kenmerken vertonen van een brandhaard. Indicatoren die in het algemeen voor het herkennen van brandhaarden gebruikt worden zijn:

Brandpatronen. Een brand breidt zich, ruimtelijk gezien, V-vormig uit. Het laagste punt in de V, betreft de brandhaard. Hier is waarschijnlijk de oorzaak van de brand te vinden.
Hitteverschijnselen. Afhankelijk van de vuurbelasting en de brandtijd, bereikt de temperatuur n een brandhaard vaak een hogere waarde dan op plekken op grotere afstand hiervan. Temperatuurindicatoren zijn bijvoorbeeld gesmolten metalen, roet dat zich heeft afgezet, betonbeschadigingen.
Mechanische beschadigingen (bijvoorbeeld bij explosieve verbrandingen), zoals glas dat wordt weggeslagen, al dan niet beroet, etc.
Primaire brandhaarden
In het algemeen geldt dat in een situatie waarbij meerdere brandhaarden zijn vastgesteld, de vraag moet worden gesteld of deze brandhaarden onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan. Als dit het geval is, spreekt men van meerdere primaire brandhaarden.

Secundaire brandhaarden
Er is sprake van een secundaire brandhaard als deze het gevolg is van een primaire brand doordat bijvoorbeeld brandend materiaal afkomstig van de primaire brand elders terechtkomt. In het geval er onomstotelijk meerdere onafhankelijke primaire brandhaarden kunnen worden vastgesteld, moet ernstig rekening worden gehouden met brandstichting.

Technisch onderzoek aan installaties en apparatuur
Dit onderzoek wordt uitgevoerd ten aanzien van vraagstukken met een fysische, biomechanische en/of elektrotechnische achtergrond. Er kunnen twijfels bestaan omtrent het functioneren van apparatuur waarbij gevraagd wordt of het incident een achterhaalbare technische oorzaak heeft en/of sprake is van opzet, onwetendheid of onvoorzichtigheid.

Voorbeelden van dergelijk onderzoek zijn fraudeonderzoek aan gas- en elektriciteitsmeters, onderzoek aan duikapparatuur, onderzoek aan medische apparatuur, etc.

Materiaalkundig onderzoek
Over het algemeen wordt dit soort onderzoek verricht naar aanleiding van een incident, vaak een ongeval waarbij het materiaal plotseling - en zonder een op het eerste gezicht aanwijsbare oorzaak - bezweek.

Meestal rijst de vraag: "Waarom trad die breuk onder die omstandigheden op?" Voorbeelden zijn metaalbreuken die aangetroffen worden bij verkeersongevallen. Was de stuurstang reeds vr het ongeval gebroken of is de breuk ontstaan door het ongeval?

Mogelijke oorzaken
De volgende oorzaken voor een materiaalbreuk kunnen globaal worden aangegeven:

Breuk door overbelasting. Overbelasting van een materiaal treedt natuurlijk sneller op wanneer een constructie niet goed ontworpen is.
Breuk door een verkeerd ontworpen of verkeerd opgebouwde constructie waarbij lokaal ontoelaatbaar hoge spanningen zijn opgetreden.
Vermoeiingsbreuk doordat een materiaal langdurig aan wisselende spanningen bloot is gesteld.
Breuk door een verkeerde structuur van het materiaal en hierdoor slechtere mechanische eigenschappen.
En wat natuurlijk in het kader van het strafrecht meestal belangrijk is: of er mogelijk sabotage is gepleegd waardoor een materiaal is bezweken.
DeFret | 01-04-2007 02:19 0.0

Avatar

SUPER bedankt voor dit uitgebreide en heldere uitleg heb er veel van geleerd en opgestoken
Goyah | 01-04-2007 20:56

Avatar

Misschien een heel laat bericht. maar...

Een brand breidt zich, ruimtelijk gezien, V-vormig uit. Het laagste punt in de V, betreft de brandhaard. Hier is waarschijnlijk de oorzaak van de brand te vinden.

dit is toch alleen zo als je een brand hebt waarbij de vlammen niet weg kunnen. denk daarbij aan een vlam in de pan in huis. De vlammen worden door het plafond in horizontale richting geduwd hierdoor ontstaat de V-vorm.

Als je bijvoorbeeld buiten een vlam in de pan hebt dan heb je toch te maken met een omgekeerde V-vorm.

Ik weet niet zeker of ik het helemaal goed heb... dus verbeter mij gerust
18-06-2008 17:47Email adres (optioneel):

Uw adres zal UITSLUITEND worden gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuwe reacties op deze Kwero. U ontvangt GEEN reclame of nieuwsbrief.

Gerelateerd aan Brandoorzaak