Empirisch onderzoek

Wat is precies empirisch onderzoek?

En ook graag een voorbeeld!

Antwoorden: Empirisch onderzoek

Avatar

Empirisch onderzoek beschrijft elke activiteit die directe of indirecte waarnemingen gebruikt om te kijken naar de praktijk. Je kijkt dus naar de opgedane ervaringen of resultaten om een conclussie te trekken. Heel veel dingen worden empirisch vastgesteld. Als je b.v. denkt dat water verdampt bij een bepaalde temperatuur dan kun je dat dus empirisch vaststellen door het zoveel te verwarmen tot het kookt. Je meet de druk en temperatuur en dan heb je dus empirisch vastgesteld wat er gebeurd is en je bewijs is geleverd.
Frabans | 03-02-2007 23:53 0.0

Avatar

Definitie van Empirisch onderzoek:
Onderzoek in een praktijksituatie. Hierbij gaat men niet op voorhand uit van theoretische principes.
03-02-2007 18:22

Avatar

Empirisch wil zeggen dat je iets gaat onderzoeken in de sociale realiteit. Deze sociale realiteit kan betrekking hebben op de media-instellingen (vb. de openbare omroep), het publiek van de media (vb. kijker), de media-inhoud (vb. berichtgeving), de communicator van deze inhoud (vb. journalist), het beleid t.a.v. de media (vb. nationale overheid), etc. Concrete voorbeelden van iets in de sociale realiteit zijn ondermeer: het televisiegebruik van allochtonen in Vlaanderen, culturele participatie bij Vlaamse universiteitsstudenten, de oorlogsverslaggeving in de Vlaamse kwaliteitskranten, de invloed van reclame op kinderen tussen 6 en 10 jaar, etc.

Jouw probleemstelling omvat datgene wat jij gaat onderzoeken in de sociale realiteit. Via het empirisch onderzoek tracht je een antwoord te formuleren op je probleemstelling en onderzoeksvragen. Het is belangrijk dat je hierbij heel gericht te werk gaat. Net zoals bij het theoretisch deel vormt de probleemstelling de kapstok van je empirisch onderzoek. Je empirisch onderzoek staat dan ook volledig in functie van je probleemstelling.

Bron: http://www.vub.ac.be/SCOM/papers_fase3.htm
Wellicht kan je er iets mee!
03-02-2007 18:28

Avatar

In empirisch onderzoek wordt gezocht naar wetenschappelijk bewijs voor één of meerdere hypotheses, zodat die als een theorie aanvaard wordt, ofwel wordt gezocht naar tegenbewijs voor een al bestaande theorie om die zo te verwerpen.
Kepela | 03-08-2010 16:26

Avatar

Empirisch onderzoek beschrijft elke activiteit die directe of indirecte waarnemingen gebruikt om te kijken naar de praktijk. Je kijkt dus naar de opgedane ervaringen of resultaten om een conclussie te trekken. Heel veel dingen worden empirisch vastgesteld. Als je b.v. denkt dat water verdampt bij een bepaalde temperatuur dan kun je dat dus empirisch vaststellen door het zoveel te verwarmen tot het kookt. Je meet de druk en temperatuur en dan heb je dus empirisch vastgesteld wat er gebeurd is en je bewijs is geleverd.
22-11-2010 14:23

Avatar

Iedereen is hier wel goed in het overschrijven van wikipedia. Volgende keer bronvermelding misschien?
04-07-2012 15:55Email adres (optioneel):

Uw adres zal UITSLUITEND worden gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuwe reacties op deze Kwero. U ontvangt GEEN reclame of nieuwsbrief.

Gerelateerd aan Empirisch onderzoek