Evangelisten

Wat zijn evangelisten?

Ik moet voor school een begrippentoets van geschiedenis leren. Ik kwam heb begrip: Nieuw testament tegen, en daar stond in:

Het tweede deel van de bijbel. In het Nieuwe Testament vertellen 4 evangelisten wat Jezus gepredikt heeft en staat hoe enkele van zijn apostelen na de dood van Jezus zijn boodschap hebben doorverteld.

En ik weet niet wat evangelisten zijn.

Antwoorden: Evangelisten

Avatar

Mensen die leven volgens hetgeen in de bijbel staat.
Frank | 26-10-2007 16:42

Avatar

Regiopastor is een goede vriend of vriendin met een luisterend oor. Regiopastor is iedere dag bereikbaar tussen negen uur Ďs ochtends en elf uur 's avonds. Niets is te gek voor Regiopastor. Het gesprek is anoniem, je kunt hem of haar alles vertellen.
Regiopastor is er voor iedereen. Mensen die een luisterend oor nodig hebben...hun ei kwijt willen. Heb je relatieproblemen? Zit je met de opvoeding van je kinderen? Heb je een verslaving? Enz.
Bij Regiopastor kun je terecht met je problemen maar ook voor een gewoon praatje. Soms is Regiopastor een meedenkende gesprekspartner, soms een luisterend oor, soms de eerste of enige aan wie je je verhaal kwijt kunt. Soms is Regiopastor een spiegel waar je in kijkt, soms is Regiopastor een arm om je schouder of een steuntje in je rug. En soms is Regiopastor de eerste stem die je in dagen hebt gehoord. Regiopastor is er voor iedereen, het maakt niet uit hoe jong of oud je bent en waarover je wilt praten.
Je kunt Regiopastor alles vertellen. Regiopastor leeft met je mee. Regiopastor geeft je een stukje warmte, steun en aandacht precies op het moment dat jij dat nodig hebt. In een gesprek met Regiopastor gaat het om jou en niemand anders.
Een gesprek met Regiopastor is anoniem. Regiopastor kijkt niet op de klok. Regiopastor heeft en neemt de tijd voor je. Voor Regiopastor ben je geen nummer, patiŽnt of cliŽnt. Voor Regiopastor ben je een medemens. Je kunt Regiopastor elke dag, dus ook op zon- en feestdagen, bereiken van 9.00 tot 23.00 uur.
www.regiopastor.nl
31-10-2008 19:22

Avatar

Wat is een evangelist?

Een evangelist is iemand die het evangelie brengt.
Het evangelie betekend "blijde boodschap"

Welke blijde bood schap hebben christenen te vertellen?

1) doordat de mens zondigt is de relatie met God verstoort geraakt.
het is de dood die daar op volgt.

Jezus is in de werled gekomen om de relatie met God en mensen te herstellen.
Hij ging dood aan een kruis in plaats van jouw en mij.
Hij ging het "dodenrijk "in om daar de mensen te loodsen van het dodenrijk naar de hemel.
Toen Hij opstond uit de dood heeft Hij zich laten zien aan anderen mensen en heeft met ze gegeten en ze onderwezen over Zijn Koningkrijk dat gaat komen in de wereld.

Bij hemelvaart heeft Hij gezegd:
"wacht op de trooster die ik tot jullie zal zenden"
De trooster wordt ook wel "parakletos" genoemd

Als je vraagt;
"Heer Jezus wilt U mijn zonden vergeven en in mijn hart komen wonen" ontvang je als onderpand de Heilige Geest.
Han. 1:8
want gij zult kracht ontvangen als de Helilige Geest over u komt en gij zult mijn getuige zijn"

Getuige houdt in dat je een kind van God wordt en als kind van God een relatie met God krijgt.
God spreekt door Zijn Heilige geest met jouw geest en op die manier bouw je aan een relatie met God.

Wat kunnen we nog verwachten?
Wij christenen verwachten Jezus wederkomst naar de aarde.
Hij gaat als Koning 1000 jaar in Jeruzalem regeren.
Voor die tijd gaat er een tempel gebouwd worden in Jeruzalem.
Er gaat een tijd komen waarin men niet kan kopen of verkopen zondr een getal.
Daarna komt Jezus terug en gaat voor 1000 jaar in Jeruzelem regeren.

Niemand weet wanneer Hij terug komt, alleen God de Vader.

"wie de zoon heeft heeft het (eeuwige) leven, wie de zoon van God niet heeft heeft het (eeuwige) leven niet."1 joh. 5:12

Door de Helige Geest ontvange je gaven van de helige geest.
Die kun je vinden in de bijbel in het hoofdstuk 1 corinthiers 12 + 14.

Moge God je zegenen,

Arjen Baardman

tip; koop een bijbel
13-05-2013 14:30

Avatar

Wat jammer dat zo'n eenvoudige vraag gelijk weer aanleiding is voor sommigen om ongevraagd reclame te plaatsen en het woord van god te gaan verkondigen (ook een vorm van reclame eigenlijk). Kun je niet ergens anders zieltjes gaan winnen?
20-05-2013 03:13Email adres (optioneel):

Uw adres zal UITSLUITEND worden gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuwe reacties op deze Kwero. U ontvangt GEEN reclame of nieuwsbrief.