Universum

Hoe kan het universum niet oneindig zijn?

Hoe kan het universum oneindig zijn? Het is toch onmogelijk dat er daarbuiten niets is, want dat niets is toch nog altijd iets?

Antwoorden: Universum

Avatar

Nee, het universum is ontstaan uit de beroemde 'Big Bang', zo'n 13 miljard jaar geleden. Daarmee werd voor het eerst materie gevormd en dus ook voor het eerst ruimte. Inhoud. Drie dimensies.
Sindsdien is die ruimte groter geworden maar daarbuiten…
Er is geen 'daarbuiten'. Geen ruimte, geen plek voor wat-dan-ook.
Geen leegte, want dat is lege ruimte en er is geen ruimte.
Zelfs niet niets, want niets is niet-iets, en 'iets' bestaat daar niet.

8-[

MartinM
MartinM | 02-03-2015 19:52

Avatar

Over 't feit dat het universum uit niets is ontstaan zullen we 't nu niet gaan hebben omdat er dan een stukje kwantummechanica bij volgt die niet voor iedereen toegankelijk is. In 't kort gaat het erom dat het in een vacuum waarvan veronderstelt werd in de 19 begin 20° eeuw absoluut niets kon zitten ( het was leeg ). Met het ontwikkelen van de kwantummechanica kwam men er al vlug achter dat het in n vacuum borrelt van de virtuele deeltjes die maar een triljoenste seconde bleven bestaan maar waar toch vastgesteld kon worden dat een aantal van die virtuele deeltjes een transformatie ondergingen en werkelijke deeltjes werden, wat dan weer ten goede kwam aan de iets uit niets theorie voor het ontstaan v het heelal. Tegenwoordig is niet iedere kosmoloog te vinden voor het "iets uit niets" theorie v het universum en hoewel in z'n algemeenheid wordt aangenomen dat tijd is ontstaan tijdens het moment van de oerknal zijn er weer anderen met een heel aparte visie van tijd die beweren dat tijd een illusie is of dat de tijd al bestond voor de oerknal en altijd zal bestaan. Maar wat met de aanname dat de creator ( indien die er is ) van ons universum bestond buiten het door ons bekende tijd en ruimte - concept... Moeilijke vraag, nietwaar?
21-05-2016 03:17Email adres (optioneel):

Uw adres zal UITSLUITEND worden gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuwe reacties op deze Kwero. U ontvangt GEEN reclame of nieuwsbrief.

Gerelateerd aan Universum