Als God liefde is, waarom is er oorlog ?

Als God liefde is, waarom is er oorlog?

Veel mensen vragen zich af;

\"als God liefde is, waarom is er oorlog in de wereld?\"

De eerste vraag is eigenlijk;
Waar is de oorlog begonnen?
In het begin was God.
En er waren engelen.
Er werdt een engel jalours op Go9d en wilde zich aan God gleijk stellen.
Er kwam ruzie in de hemel, en daardoor werdt hij uit de hemel verbannen, samen met 1/3 van de engelen.

Toen God de wereld schiep was er in de hof van Eden een boom van goed en kennis waar de mens niet aan van mocht eten, omdat hij dan zou sterven.

De mens wordt verleid en eet van de vrucht van kennis van goed en kwaad.
Daarop wordt de aarde vervloekt, en ziet hij dat hij (+ zij) naakt zijn.

Toen God in de hof wandelde verborg de mens zich voor Hem en wordt verbannen uit de hof en God zeide, vervloekt is de aarde\".

Hij beloofdt dat Hij een persoon zou zenden om de relatie met de mens te herstellen.

Toen Jezus kwam uit de maagd Maria, heeft Hij vele wonderen en tekenen gedaan.
Maar de mensen wilde hem niet.
Ze hebben hem aan een kruis gehangen en zo heeft Hij de zonden van de mensen gedragen.

Daarna is de Heilige Geest gekomen om de mensen kracht te geven.
Via deze heilge Geest ontvang je eeuwig leven.

Jezus gaat terug komen naar de aarde, maar niemand weet de tijd nog het uur.
\"en dit evangelie zal in de gehele wereld verkondigd worden en dan zal het einde gekomen zijn\"Math 24:14

De eindstrijd zal in Jeruzalem plaats vinden.
Dan zal Jezus koning worden over de gehele aarde.
Als men niet komt om het loofhuttenfeest te vieren zal er op het land geen regen vallen.(zach 14)

Aan het einde van de tijd zullen allen voor de rechterstoel van God komen.
Men wordt beoordeelt naar wat er in de boeken geschreven staan;
1) het boek des levens
2) het boek van de daden op aarde

Hoe kom je in het boek des levens?
Door te vragen;
Heer wilt U mijn zonden vergeven en in mijn hart omen wonen\"
Op die manier komt er een relatie met God to stand, en ontvang je de gaven van de Heilige Geest. (1 corinthiers hoofdstuk 12+14)

\"de wereld gaat voor bij en haar begeren, maar wie de wil van God doet blijft tot in de eeuwigheid.\"

De oorlog eindigt bij het eindoordeel van God.
dan wordt het dodenrijk in de poel des vuurs geworpen en heb je aan het eind van de tijd hel over en \"het nieuw Jeruzalem\"

Door Jezus aan te nemen in je hart maak jij deel uit van Zijn Koningkrijk die nooit op houdt te bestaan.

Gods zegen,

Arjen Baardman

Antwoorden: Als God liefde is, waarom is er oorlog ?

Avatar

Er is oorlog omdat dit de wil van god is,anders zou er geen oorlog zijn toch.
09-02-2015 16:24

Avatar

Er is oorlog omdat God ons de vrije wil gaf. Niemand hoeft goed of slecht doen maar iedereen is verantwoordelijk voor zijn daden.
Als een bedrijf een auto maakt, is het niet schuldig voor de snelheidsovertredingen of de verkeersogevallen. De autofabrikant heeft alleen mogelijk gemaakt om snel te rijden (bijvoorbeld om op de snelweg te rijden). De bestuurder is toch niet verplicht om misdaden te plegen of iemand aanreden.
Xllab | 12-01-2017 13:28Email adres (optioneel):

Uw adres zal UITSLUITEND worden gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuwe reacties op deze Kwero. U ontvangt GEEN reclame of nieuwsbrief.

Gerelateerd aan Als God liefde is, waarom is er oorlog ?